เครื่องไหว้เจ้า

ชุดสำหรับไหว้เจ้าที่

กระดาษทองสำหรับไหว้เทพ

กระดาษเงินสำหรับไหว้บรรพบุรุษ / เจ้าที่

ชุดสำหรับไหว้เจ้าที่
拜地主

More Detail

กระดาษทองสำหรับไหว้เทพ
金紙

More Detail

กระดาษเงินสำหรับไหว้บรรพบุรุษ / เจ้าที่
銀紙

More Detail

 เปอ มิ่ง เฉียน  ชุดสำหรับไหว้เทพอุปถัมภ์  ชุดสำหรับไหว้เทพ

เปอ มิ่ง เฉียน
本命錢

More Detail

ชุดสำหรับไหว้เทพอุปถัมภ์
贵人紙

More Detail

ชุดสำหรับไหว้เทพ
拜大神

More Detail

 ชุดสำหรับไหว้บรรพบุรุษ  ชุดสำหรับไหว้เดือน 7  ชุดสำหรับไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ชุดสำหรับไหว้บรรพบุรุษ
拜祖先

More Detail

ชุดสำหรับไหว้เดือน 7
拜七月半

More Detail

ชุดสำหรับไหว้เจ้าแม่กวนอิม
拜观音

More Detail

 ชุดสำหรับไหว้เทพกวนอู  ไป๋ เจี่ย  กระดาษทองสำหรับไหว้ฟ้า

ชุดสำหรับไหว้เทพกวนอู
拜关帝

More Detail

ไป๋ เจี่ย
百解

More Detail

กระดาษทองสำหรับไหว้ฟ้า
天公金

More Detail